BC Leidschenhage

14 maart 2020 Soroptimistdrive

Op zaterdag 14 maart organiseert de Soroptimistclub Voorburg/Rijswijk e.o. een bridgedrive. De opbrengsten van deze drive gaan naar twee goeie doelen

De volledige folder is hier te vinden

* Ondersteuning van opleidingen voor vrouwen in Bolivia (https://pintarenbolivia.org).
* Zij aan zij; woonvoorziening die zich richt op vrouwen en hun (ongeboren) kinderen die op straat zijn gekomen (https://www.legerdesheils.nl/goodwilldenhaag/zij-aan-zij-2).

De bridgedrive wordt op zaterdag 14 maart gehouden:
Aanvang 10.45 uur (zaal open 10.00 uur)
Einde ca. 17.00 uur
Waar Bridgehome BC Leidschenhage
Kosten €60,- per paar, inclusief een heerlijke lunch

Aanmelden kan via soroptimistbridge@hormail.com of telefonisch bij Cassandra (06-12644147) of bij Janneke (06-649872040) Als u een bericht inspreekt, gaarne uw telefoonnummer vermelden. U ontvangt altijd een bevestiging. Graag uw telefoonnummer, bondsnummer en e-mailadres vermelden.

Betalen kan door €60,- over te naken op rekening NL19INGB0000381373 t.n.v. Soroptimistclub Voorburg/Rijswijk te Voorburg o.v.v. uw namen en bridgedrive 14-3-2020. Gaarne voor 7 maart 2020 overmaken.