Om lid te kunnen worden dient u de betreffende wedstrijdleider te benaderen, zie onder "speelmiddagen/avonden" onder tab "Club info".

 

Contributie bijdragen 

 

Contributie voor de eerste speelmiddag of -avond per verenigingsjaar (juli t/m juni)

Gewoon lid met machtiging voor automatische incasso € 90
Gewoon lid zonder machtiging voor automatische incasso* € 95
Niet spelend lid   € 55
Jeugd lid (tot en met 30 jr) € 53

 

Volgende speelmiddag of -avond per jaar:
Gewoon lid   € 64
Jeugdlid       € 33

Bij aanmelding na 31 december geldt volgende contributie per maand tot einde verenigingsjaar (30 juni):  

Gewoon lid eerste speelavond of -middag € 9,00
Gewoon lid voor elke volgende speelavond of -middag € 6,00
Jeugd lid eerste speelavond of -middag € 6,00
Jeugd lid voor elke volgende speelavond of -middag € 2,50

Bij lid worden voor 1 januari betaalt men altijd de gehele jaarcontributie  

Houders van een Ooievaarspas betalen voor het verenigingsjaar 2023/2024 een jaarcontributie van  € 40,-.  Hiertoe dient bij de penningmeester een verzoek ingediend te worden met een kopie van de pas waarop het nummer duidelijk leesbaar is.

*Contributie betalen “zonder boete”De meeste leden hebben een machtiging afgegeven voor het voldoen van de contributie. Omdat het voor de penningmeester enorm veel werk is, om de overige leden een rekening te sturen en de administratie hiervan bij te houden, is er in het verleden afgesproken dat er bovenop de contributie zonder afgegeven machtiging een bedrag van €5,- administratiekosten komt. Omdat dit voor veel welwillende leden toch moeilijk te verteren is, hebben we besloten dat leden die voor 1 november hun contributie zelf spontaan overmaken, het bedrag gelijk is aan het bedrag dat met een machtiging wordt betaald en er dus geen administratiekosten worden berekend. De contributie moet worden overgemaakt naar: NL04 INGB 0003 9106 00 ten name van BRIDGECLUB LEIDSCHENHAGE. Overigens blijft een machtiging afgeven veel praktischer, je kan het niet vergeten en ook niet per ongeluk naar de verkeerde rekening overmaken of het foutieve bedrag overmaken
 
BC Leidschenhage betaalt per persoon een afdracht van € 31.= (per 1-1-2023) aan de NBB. De NBB incasseert deze afdracht bij de verenigingen. Als je van één vereniging lid bent incasseren ze dus € 31 bij deze vereniging. Ben je bij twee verenigingen lid, incasseren ze € 15.50 bij beide verenigingen etc. Stepbridge (en ook BIC) tellen hier niet bij mee. 
Bij BC Leidschenhage hebben we zo'n 20 jaar geleden besloten (via de ALV) om met de contributieheffing naar de leden hier geen rekening mee te houden. Dus het maakt voor ons niet uit of je bij andere verenigingen ook lid bent. Redenen hiervoor zijn dat je bij ons op elk dagdeel kan bridgen. Als je als lid besluit ook bij een andere vereniging te gaan bridgen is dat natuurlijk prima, maar ook bij ons zou die mogelijkheid aanwezig zijn geweest. De 2e reden is dat wij geen inzage hebben is de lidmaatschappen die leden hebben bij andere verenigingen. Wij kunnen ook niet zien wat de NBB per lid bij ons incasseert, wij krijgen alleen te zien x keer €31 en x keer €15.50 etc. Het is voor ons met zo'n grote verenigingen een heel erg grote administratieve last om dat uit te zoeken en bij te houden. Dus eigenlijk hebben wij 'winst' als jullie ook bij een andere vereniging gaan spelen.
Wel zijn wij bereid een verklaring naar jullie te sturen met de mededeling dat jullie bij ons lid zijn. Dat kunnen jullie dan aan een andere vereniging geven. Ik denk overigens dat een bankafschrift ook voldoende zou moeten zijn. Wij sturen dit om privacy redenen nooit zelf naar een andere vereniging, ook niet als zij daarom vragen.