Het Bestuur

Voorzitter
Naam: Paul Hoevenaars
Email: voorzitter@bclh.nl
Secretaris
Naam: Madelon Spek
Email: secretaris@bclh.nl
Penningmeester
Naam: Eric van Dijk
Email: penningmeester@bclh.nl
Beheer clubgebouw en bar
Naam: Eric van Tienhoven
Email: clubgebouwbeheer@bclh.nl
Tel: 070 - 396 9624 of 06-57 46 93 05
Lid Wedstrijdtechnische zaken, voorzitter technische commissie
Naam: Maarten van Os
Email: technischecommissie@bclh.nl
Lid, voorzitter wedstrijdleiders
Naam: Madelon Spek
Email: wedstrijdleiders@bclh.nl
Marlou Meuleman Lid, Evenementen
Naam: Marlou Meuleman
Email: evenementen@bclh.nl