BC Leidschenhage

Mariannedrive

20e Bridgedrive georganiseerd door Lionsclub Voorburg Prinses Marianne op zaterdag 9 november 2019

Geachte mijnheer, mevrouw,

Op zaterdag 9 november 2019 organiseert Lionsclub Voorburg Prinses Marianne voor de 20e keer haar jaarlijkse bridgedrive ten bate van goede doelen. Dit jaar ondersteunt zij twee lokale doelen:
 
  • Woej, helpt onder meer oudere wijkbewoners om gezonder te leven en meer te bewegen. Het ontmoetingscentrum “De Plint” wil haar bewegingsactiviteiten uitbreiden met het project “Bewegen voor ouderen”. Hun wens is om hulpmiddelen aan te schaffen om het bewegen te stimuleren
  • KiKa, onderzoek naar de behandeling van kinderkanker. Wij ondersteunen KiKa al langere tijd en willen graag een extra bijdrage aan hen leveren.
 
Zoals ieder jaar zetten wij ons niet alleen in voor de goede doelen, maar ook voor onze gasten! Wij doen er alles aan om u een gezellige, onvergetelijke dag te bezorgen. Er zijn mooie prijzen voor de bridgers en er worden loten verkocht voor een loterij, waarmee ook dit jaar weer prachtige prijzen te winnen zijn.
 
Locatie en tijd De bridgedrive vindt plaats in het Bridgehome van Bridgeclub Leidschenhage, Dobbelaan 1 te Leidschendam. Aanvang: 10.30 uur, de zaal is open vanaf 10.00 uur. Sluiting: 17.00 uur.
 
Parkeren is mogelijk op het President Kennedyplein of op de Dobbelaan. Op verzoek van de bewoners verzoeken wij u vriendelijk niet te parkeren bij de flats aan de Burgemeester Velthuijsenlaan.
 
Inschrijving
Het inschrijfgeld bedraagt € 60,00 per paar, inclusief een taartenbuffet en een uitgebreide lunch.
U kunt zich aanmelden per e-mail: prinsesmariannedrive@gmail.com, via de website https://voorburgprinsesmarianne.lions.nl/ of door het bijgevoegde inschrijfformulier in te vullen.
 
Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst van uw betaling en is pas definitief als het bedrag van € 60,00 is ontvangen op rek. nr. NL38 RBRB 0692 4925 34 van Lionsclub Voorburg Prinses Marianne o.v.v. Bridgedrive. U ontvangt geen bevestiging. Alleen als u niet meer geplaatst kunt worden, laten wij u dat zo spoedig mogelijk weten.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Marianne van Rossum tel. 070-39 06 904 of met Dominique Holtrop, tel. 06 18 46 35 59
 
Wij hopen u te mogen begroeten op onze bridgedrive!
 
De bridgecommissie, Lionsclub Voorburg Prinses Marianne