BC Leidschenhage

Bericht van het bestuur

Hier een update van het bestuur aan alle leden

Op 13 maart heeft u van ons het bericht gekregen dat we vanwege het coronavirus ons Bridgehome moesten sluiten. Zoals het er nu naar uitziet, zal het Bridgehome nog ten minste tot 1 juni gesloten blijven. Het bestuur heeft veelvuldig overlegd (per telefoon, e-mail en Whatsapp) over de gevolgen van alle maatregelen voor het reilen en zeilen van onze club. Gisteravond hebben we online een bestuursvergadering gehouden om gezamenlijk te kunnen overleggen en besluiten te nemen. Met dit bericht op onze website willen we u verder informeren over de stand van zaken.

De meeste activiteiten liggen nu logischerwijs stil. Wel maken we gebruik van deze periode om de rookkamer geheel op te (laten) knappen en om te bouwen tot vergaderkamer. Maar voor de rest is het stil en donker in ons gebouw. Dat betekent geen baromzet en dus wekelijks een fors verlies op onze begroting. Veel van de voorraad (en zelfs allerlei prijzen) dreigde door zijn houdbaarheid heen te gaan en is aan de voedselbank gegeven. Hoe langer dit duurt, hoe groter het verlies, zo zult u begrijpen.

Hoewel sommigen van u zich misschien zullen afvragen of ze een deel van de contributie kunnen terugkrijgen, heeft het bestuur besloten dit niet te gaan doen. Het verlies voor onze club loopt naar verwachting op tot € 10.000 à € 15.000 en vele vaste kosten lopen gewoon door. Slechts een zeer beperkt deel van de contributie heeft betrekking op het wekelijks bridgen zelf. In dit licht vinden wij het niet in de rede liggen om een klein stukje contributie terug te gaan betalen. Nog afgezien van alle rompslomp die dit met zich mee zou brengen voor de penningmeester. We nemen aan dat iedereen begrip heeft voor dit standpunt.

Onze club draait op de geweldige inzet van onze vele vrijwilligers. Eens per jaar doen we als club iets terug voor hen door het medewerkersfeest te organiseren. Dit jaar zou dat op 18 april plaatsvinden, maar dat kan dus tot onze grote spijt niet doorgaan. We zijn nog aan het nadenken of en in welke vorm dit feest op een later moment in het jaar alsnog georganiseerd kan worden. Of dat we op een andere manier onze waardering voor onze vrijwilligers kunnen laten blijken. Daar komen we uiteraard nog op terug.

Wanneer we weer ‘live’ met elkaar kunnen gaan bridgen, is op dit moment niet te zeggen. Net als iedereen houden we de berichtgeving op dit punt natuurlijk goed in de gaten. Om die reden hebben we ook nog geen besluiten genomen over het afmaken van de onderbroken clubcompetities, het wel of niet starten van nieuwe competities en het al dan niet doorgaan van het groeps- en clubkampioenschap. Zodra er meer duidelijkheid is, gaat de TC in overleg en daarna worden er pas besluiten op dit punt genomen.

Gelukkig ligt het bridge niet helemaal stil. Vooral dankzij de fantastische inzet van Jacques Brandt worden er inmiddels online wedstrijden voor onze leden georganiseerd via StepBridge. In eerste instantie op de maandagmiddag en donderdagavond. En als zich meer wedstrijdleiders bij Jacques melden, misschien nog wel op meer speelmomenten. Deelname is geheel kosteloos, dus meldt u zich vooral aan als u dat nog niet gedaan heeft. Grote dank aan StepBridge, dat deze kosteloze deelname mogelijk maakt en daar ook nog de nodige mankracht voor ter beschikking stelt!

Voorlopig gaan we elkaar dus allemaal nog even niet zien, tenzij via een scherm natuurlijk. Ook de Dobbepraat zal voorlopig niet verschijnen. Daarom meenden we als bestuur u een wat uitgebreider bericht te moeten sturen via onze site. We wensen u sterkte toe om deze lastige tijden op een goede manier door te komen en we hopen dat iedereen in goede gezondheid mag blijven. Als er ontwikkelingen zijn, dan zullen we u daar ook weer langs deze weg over berichten. Hopelijk tot gauw!

Het bestuur